ETL

ETL on kasvun mahdollistaja

ETL on Suomessa toimivien elintarviketeollisuuden yritysten työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen edunvalvoja. Liiton tehtävä on vaikuttaa alan toimintaympäristöön siten, että yrityksillä on mahdollisuudet menestyä Suomessa ja laajentua myös kansainvälisillä markkinoilla.

Elintarviketeollisuusliitto

  • Solmii alan työehtosopimukset, neuvoo työlainsäädännössä ja antaa oikeusapua
  • Seuraa elintarvike- ja ympäristölainsäädäntöä ja vie alan näkökulman säädösten valmisteluun
  • Tekee yritysten liiketoimintaa tukevaa yhteistyötä elintarvikealan arvoketjussa
  • Seuraa elintarviketeollisuuden kehitystä ja kokoaa tilastoja
  • Tarjoaa koulutusta ajankohtaisista teemoista
  • Järjestää Elintarvikepäivän
  • Järjestää Tähtiteko-kilpailun

ETL:lla on noin 250 jäsenyritystä ja yhteistyösopimus Lihakeskusliiton ja Suomen Leipuriliiton kanssa. Liiton toiminnan piirissä olevat yhteensä noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja lähes kokonaan Suomen elintarviketeollisuuden tuotannon. Noin 75 prosenttia liiton jäsenyrityksistä on elintarviketeollisuudelle tyypillisesti pieniä ja keskisuuria.

ETL:n asiantuntijat seuraavat elintarviketeollisuuden kehitystä monista eri näkökulmista ja tekevät jatkuvaa yhteistyötä elintarvikeketjun toimijoiden ja yhteiskunnan päättäjien kanssa niin Suomessa kuin EU:ssa.

ETL on jäsen EK:ssa, Euroopan elintarviketeollisuuden kattojärjestö FoodDrinkEuropessa sekä Euroopan brändjärjestö AIM:ssa. Liiton edustajat osallistuvat moniin niiden työryhmiin.

Elintarviketeollisuuden sektorikohtaista edunvalvontaa hoidetaan ETL:n toimialayhdistyksissä.

Lue ETL:n toiminnasta tarkemmin kohdasta Mitä teemme.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää