04.07.2014

Pakkausasetus tuo lisäkustannuksia elintarviketeollisuuteen

Vastuu kuluttajapakkauksien keräyksestä ja hyötykäytöstä siirtyy uuden pakkausasetuksen myötä tuottajille. Kuitu-, metalli- ja lasipakkauksia kerätään jatkossa valtakunnallisesti 1850 keräyspaikassa ja muovipakkauksia 500 keräyspaikassa. Teollisuudelle ja kaupalle muutos tuo vuositasolla kymmenien miljoonien eurojen lisäkustannukset.

Elintarviketeollisuus on merkittävä pakkaaja. Noin 40 prosenttia asetuksen kustannuksista kohdistuu alan toimijoihin. Tämä aiheuttaa väistämättä painetta siirtää kustannuksia elintarvikkeiden hintoihin.

- On harmillista, jos pakkausten kierrätykseen tulevat muutokset vaikuttavat negatiivisesti kotimaisen elintarviketeollisuuden kannattavuuteen. Alan kilpailukykyä ja kuluttajien ostovoimaa ei saisi heikentää nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, toteaa toimialapäällikkö Anna Vainikainen Elintarviketeollisuusliitosta.

Tuottajien tavoitteena on kuluttajien saavutettavissa oleva kustannustehokas järjestelmä, jolla kerätään riittävästi materiaalia hyötykäyttöä varten.

- Olemme tyytyväisiä siihen, että kuidun, lasin ja metallin keräyspaikkojen määrää on kohtuullistettu aikaisemmin suunnitellusta 2000 pisteestä, vaikka luku ylittääkin edelleen tuottajien arvion optimaalisesta keräyspaikkojen määrästä. Myös muovin keräyspaikkamäärää olisi voitu vähentää samalla periaatteella, kertoo Vainikainen.

Kuluttajapakkausten keräyksen ja hyötykäytön organisoi Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy yhteistyössä pakkausalan tuottajayhteisöjen kanssa. Keräysverkosto rakentuu kauppojen ja muiden palvelukeskittymien yhteyteen perustettavista keräyspaikoista ja sen on oltava toiminnassa tammikuussa 2016.

Suomessa kerättävän kuluttajapakkausmateriaalin määrään sekä sen hyötykäytön kustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin vaikuttavat erityisesti väestölliset ja maantieteelliset näkökohdat. Lisäksi aikaisempaa tiukemmat pakkausmateriaalikohtaiset kierrätysvelvoitteet tuovat oman haasteensa keräyksen järjestämiselle.

- Kuluttajien lajittelemien pakkausten keräys on vasta hyötykäyttöketjun alku. Hyötykäytön ja kierrätyksen edistämiseksi tulee tehdä työtä myös lupamenettelyiden helpottamiseksi ja muiden hallinnollisten sääntelyesteiden poistamiseksi, Vainikainen muistuttaa.

Uuteen pakkausasetukseen on kirjattu toimeenpanon toimivuuden seuranta, joka mahdollistaa keräysverkoston kehittämisen jatkossa esimerkiksi koon suhteen.

- Paljon riippuu myös siitä, miten kuluttajat ottavat verkoston omakseen. Tuottajat tekevät oman osansa varmistamalla, että kuluttajille on jatkossakin tarjolla laadukas ja toimiva valtakunnallinen keräyspaikkojen verkosto, johon voi vaivattomasti palauttaa kotitalouksissa lajitellut ja käytöstä poistetut elintarvike- ja muut pakkaukset, Vainikainen jatkaa.

Ympäristöministeriön tiedote

Lisätiedot:
Toimialapäällikkö Anna Vainikainen (ETL), p. +358 50 583 0478

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.