26.02.2014

Elintarvikkeiden valmisteverot estävä kasvun ja vähentävät investointeja

Ruokin ja juomiin kohdistuu paljon yritysten toimintaa ja kuluttajien ostovoimaa rasittavia veroja. Tänä vuonna arvonlisä- ja valmisteverotus kohoaa jo 4,3 miljardiin euroon. Verot nostavat hintoja, alentavat kysyntää ja lisäävät työttömyyttä. Ongelmallisimpia ovat valmisteverot, joita kannetaan 250 miljoonaa euroa. Elintarviketeollisuusliitto haluaa, että elintarvikkeisiin kohdistuvista valmisteveroista luovutaan kokonaan.

ETL:n yrityksiltä kokoaman tiedon mukaan tuotantovolyymit ovat alentuneet kaikissa veron kohteena olevissa tuoteryhmissä kuten mehuissa, jäätelössä, virvoitusjuomissa ja makeisissa. Myös alkoholijuomien kotimaan myynti on vähentynyt. Alentuneet tuotantovolyymit kohottavat yksikkökustannuksia ja heikentävät kotimaisen tuotannon kilpailukykyä.

Valmisteverot uhkaavat myös elintarviketeollisuuden kasvussa olevia investointeja. Lisäksi valmisteverotus vääristää kilpailua, kun tullinimikkeistön pohjalta sattumanvaraisesti makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaveron alaisiin tuotteisiin kohdistuva verotus siirtää kysyntää veron ulkopuolisiin tuotteisiin.

– Investoinnit ovat pysähtyneet aloilla, joiden tuotteet ovat valmisteverotuksen kohteena. Joidenkin tuotteiden hintaa on nostettu verolla jopa 30–40 %. Veropohjan laajentaminen ei poistaisi kilpailullista ongelmaa vaan siirtäisi sen eri tuotteiden välille, toteaa toimitusjohtaja Heikki Juutinen.

Liiton mukaan arvonlisävero on ainoa sopiva tapa verottaa elintarvikkeita ja ravintolapalveluita tasapuolisesti, ja senkin tulisi olla nykyistä alhaisemmalla tasolla. On tärkeää, että hallitus ymmärtää, ettei kotimaista kulutusta saa heikentää.

– Joidenkin tuotteiden kuulumisesta tiettyihin tullinimikeryhmiin on suuria näkemyseroja yritysten ja veronkannosta vastaavan Tullin välillä. On tullut ilmi tapauksia, joissa yritys ei ole ollut kauppoja tehdessään tietoinen tuotteen verollisuudesta. On järjetöntä jarruttaa hyvää kehitystä lisäveroilla ja monimutkaisilla verokuvioilla. Verotuksen aiheuttamat tappiot elintarvikeketjulle ovat paljon suuremmat kuin valtion saama verotuotto, Juutinen jatkaa.

Verotuksen vaikutukset kilpailukykyyn tulisi aina tutkia huolellisesti ennen kuin muutoksia tehdään. Tällä hetkellä vaikutuksia ei selvitetä.

– Verotuksen sattumanvaraisuus ja huono ennakoitavuus aiheuttaa yrityksille jatkuvaa päänvaivaa. Varsinkin monessa maassa toimivat yritykset joutuvat pohtimaan, missä tuotantoa kannattaa ylläpitää, Juutinen toteaa.

ETL kanteli komissiolle Suomen kilpailua vääristävistä makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaveroista kesäkuussa 2013. Komissio on saanut valtiovarainministeriöltä vastineen kanteluun, mutta käsittely on vielä kesken. Komissio teettää parhaillaan tutkimusta ruokaveroista ja niiden vaikutuksista kilpailuun elintarvikealalla. Suomi on yksi tutkimuksen kohdemaista. Tutkimuksen odotetaan valmistuvan keväällä.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Heikki Juutinen, p. 040 502 6270

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto ry edustaa
Suomessa toimivia kaiken kokoisia ruokien ja juomien valmistajayrityksiä. Lue lisää

Lehdistötiedotteet

Tilaa ETL:n lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi tästä.