27.01.2023

Lausunto luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi 2035

Elintarviketeollisuusliitto antoi lausunnon luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi 2035.

ETL katsoo, että strategialuonnoksen lähtökohdissa on kuvattu hyvin Suomen luonnon monimuotoisuuteen liittyvää tilannetta ja kansainvälisiä sopimuksia, joihin Suomi on sitoutunut. Lähtökohdissa on tunnistettu myös luontokadon ja ilmastonmuutoksen välinen yhteys. Näiden yhteensovittaminen ja kokonaisvaltaisten vaikutusten arviointi on erittäin tärkeää ja vaatii laaja-alaista yhteistyötä.

ETL pitää hyvänä, että strategialuonnoksen päätavoite on yhdenmukainen EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteen sekä YK:n biodiversiteettisopimuksen kanssa. ETL korostaa, että eri strategioiden tavoitteet ovat tärkeää yhteensovittaa sekä kansallisella että EU- ja kansainvälisellä tasolla. EU:n biodiversiteettistrategian pohjalta tehtävä EU-tason säädösvalmistelu on kesken, eikä konkreettisista toimenpiteistä ole EU-tasolla vielä päätetty. Tärkeää on, ettei kansallisella tasolla asetettaisi EU-tasoa tiukempia tavoitteita tai lähdettäisi toteuttamaan omaa kansallista sääntelyä.

ETL näkee pitää erittäin tärkeänä, että strategian toteutumiseksi tarvittavia toimenpiteitä tarkastellaan myös sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. ETL korostaa  vapaaehtoisuuteen perustuvien toimenpiteiden merkitystä 

Lisätietoja antaa

Toimialapäällikkö
Mari Raininko
znev.envavaxb@rgy.sv
050 479 5476
@MariRaininko

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää