07.06.2022

Turvallinen ruoka on monivaiheisen yhtälön tulos

kirjoittanut Elisa Piesala

Toimialapäällikkö Elisa Piesala

YK muistuttaa hyvän ruuan tärkeydestä elintarviketurvallisuuspäivänä 7.6. Hyvä niin, sillä turvallinen ruoka ei suinkaan ole itsestäänselvyys, vaikka usein Suomessa sitä sellaisena pidämme. Kotimaassa tuotettu ruoka on erityisen turvallista ja tarkasti valvottua, ja kiitos siitä kuuluu ruokaketjussamme toimiville, erinomaista työtä tekeville osaajille.

Korkea elintarviketurvallisuuden taso rakentuu hyvistä ja yhtenäisistä toimintatavoista niin kotikeittiöissä, ruokakaupassa, kuljetuksissa, teollisessa valmistuksessa, varastoinnissa kuin alkutuotannossakin.

On tärkeää tuntea ja tiedostaa elintarviketurvallisuuden uhat, mutta niiden listaamisen sijaan huomio pitäisi suunnata ansiokkaan työn arvostamiseen ja riskien hallintaan. Kannustan myös katsomaan eteenpäin: kun riskejä tunnetaan entistä paremmin, tarvitaan uutta osaamista. Tämä saavutetaan vahvistamalla yritysten elintarviketurvallisuuskulttuureita ja lisäämällä elintarviketurvallisuuden koulutusta kaikilla asteilla ja eri tiedekunnissa.

Lainsäädäntö on kivijalka, joka määrittelee ja ohjaa hyvin tarkkaan ruokaketjua turvallisuuden näkökulmasta. Elintarviketeollisuus rakentaa tämän perustan päälle toimintaansa, mutkattomassa yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Ruokaa ja juomaa tuottavat yritykset vahvistavat menestystään tekemällä valtavasti työtä elintarviketurvallisuuden eteen, esimerkiksi panostamalla tuotekehitykseen. Lisäksi ETL:n jäsenkysely kertoo, että yritykset ovat viime vuosina investoineet merkittävästi elintarviketurvallisuusjärjestelmiin, joilla tähdätään toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Jotta elintarvikkeen laatu ja turvallisuus säilyvät kuluttajan käsiin saakka, on alan yritysten kiinnitettävä huomioita pieniinkin yksityiskohtiin tuotteita valmistaessaan: raaka-aineiden ja prosessien kemiallista, mikrobiologista kuin ravitsemuksellistakin turvallisuutta seurataan ja kehitetään tiiviisti. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi oikeanlaisten pakkausten valintaa sekä huolehtimista riittävän lyhyistä säilyvyysajoista ja asianmukaisista tuotantoprosesseista.

Kotimaisen ruuan turvallisuus on siis useiden yksityiskohtien, tarkan arkisen työn ja toimintatapojen jatkuvan optimoinnin lopputulos.

Kuluttajalle olennaista on monipuolinen ja värikäs ruokavalio, jonka voi koostaa laajasta valikoimasta, ruuan turvallisuuteen luottaen. Ammattilaiset tekevät työtä, jotta kuluttajina voimme nauttia ruokahetkistä iloiten ja ilman huolta. Siksi kannustan valitsemaan ostoskoriin tänäänkin kotimaista ruokaa ja tukemaan vastuullisen ruoka-alan menestystä tulevaisuudessakin.


Hyvää elintarviketurvallisuuspäivää!

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää